Werken bij Ocaro B.V.
Bedrijven
Werken bij

Ocaro B.V.

“Waardevol klantcontact, bekroond met een erkend mbo-diploma.”

Erkend Opleiden

Minimale kosten, maximaal effect

Ocaro biedt medewerkers van gemeenten de mogelijkheid om een erkende opleiding te volgen. Deelnemers volgen daarbij een erkende vakopleiding die leidt tot een officieel Klantcontact mbo3-diploma “Waardevol Klantcontact voor KCC-medewerkers”

Praktijkgerichte opleidingen

De lesstof is gebaseerd op competentiegericht onderwijs. Kennis, vaardigheden en gedrag komen aan de orde. Er is een aantal klassikale lessen en de cursisten maken huiswerkopdrachten. Een deel van de opleiding vindt plaatst op de werkvloer, daardoor is het geleerde direct toepasbaar en toetsbaar. Als de deelnemer slaagt, ontvangt hij of zij een erkend en officieel diploma.

Incompany traject op maat

Naast open inschrijving is ook een incompany traject mogelijk. Het voordeel daarvan is dat de opleiding geheel op maat wordt gemaakt voor uw gemeente, binnen de daarvoor opgestelde randvoorwaarden.

De BBL opleidingen (Beroeps Begeleidend Leren)  zijn gebaseerd op het principe van leren en werken. Die combinatie brengt met zich mee dat ook u als opdrachtgever actief betrokken bent bij het erkende opleidingstraject. Een belangrijke rol is weggelegd voor de interne begeleider, die cursisten in de leerwerkpraktijk ondersteunt. Uiteraard zorgen wij voor gerichte coaching van de beroepspraktijkbegeleider.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

De uitgangspunten van het Ministerie van OC&W voor een erkende klantcontactopleiding, zijn vastgelegd in kwalificatiedossier 90114 (vakdiploma contactcenter medewerker)

Samenwerking Ocaro, ROC’s

Voor het erkend opleiden traject werkt Ocaro samen met het ROC van Twente en het ROC Midden Nederland. Het ROC is (wettelijk) verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het opleidingstraject en toetst één en ander periodiek in de praktijk.

Belangrijk kostenvoordeel

Erkend opleiden heeft als voordeel dat een deel van de kosten vergoed kan worden door de subsidieregeling Praktijkleren.

 

Ocaro is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)

Ocaro B.V.