Werken bij Nieuwe Wereldhuis (Stem in de Stad)
Bedrijven
Werken bij

Nieuwe Wereldhuis (Stem in de Stad)

Welkom bij Nieuwe Wereldhuis (Stem in de Stad)

Het Nieuwe Wereldhuis in Haarlem geeft professionele taallessen aan nieuwkomers:

vluchtelingen met of zonder id-papieren, uitgeprocedeerde asielzoekers, arbeidsmigranten en statushouders.

Wij geven niet alleen professionele taallessen, maar ook voorlichting over sociale en cultureel- maatschappelijke onderwerpen.