Talentcard®
Overzicht profielen
Talentcard van Paul van den Berg

Paul van den Berg

Personalia

Leeftijd
60 jaar

Portfolio

Rijbewijs en talenkennis

Talen (spreken)
 • Engels
 • Nederlands
 • Duits
Talen (schrijven)
 • Engels
 • Nederlands
 • Duits
Rijbewijs
 • B - Personenauto

Dit ben ik

Mijn dromen en ambities

Hobby: schaken.

Ik wil graag werken als

Functie(s):
 • administrateur
 • hoofd administratie
 • salarisadministrateur
Sector(en):
 • Uitzendbureaus
Dienstverband(en):
 • Vast
 • Tijdelijk
 • Uitzendbasis
Salaris:
 • 1.750 - 2.500
Aantal uren:
 • 32-40 uur

Wat breng ik mee?

Mijn huidige situatie

Functie(s):
 • administrateur
 • hoofd administratie
 • salarisadministrateur
Sector(en):
 • Overheid
Carrièreniveau:
 • Ervaren
Beschikbaar vanaf:
 • Per direct

Werkervaring

2011-2012 Medewerker Crediteurenadministratie, Olympia, Uitgezonden bij: Draka Comteq Fibre B.V.
- Het verwerken van de inkoopfacturen.
- Opschonen van posten in de crediteurenadministratie.
- Leveranciers informeren m.b.t. de betaalbaarstelling.
- Bijkomende werkzaamheden voor betalingsverkeer.

Medewerker Crediteurenadministratie, Page Personnel, Uitgezonden bij: Fabory
- Matchen facturen en inkooporders.
- Beheren van tussenrekeningen.
- Verwerken binnenkomende post.

2008 - 2008 Medewerker Crediteurenadministratie, Ardagh Glass, Dongen
- Verantwoording en invoeren van de fakturen.

Boekhouder, Fourstar Reïntegratie Limburg B.V., Rijen
- Verantwoorden en inboeken van de bank- en giroafschriften, debiteuren- en crediteurenfacturen.
- Uitzoeken en specificeren van balans-, resultaten-rekeningen, en grootboekrekeningen.

2007 - 2008 Financiëel Administratief Medewerker, GGD, Tilburg
- Verantwoorden en inboeken van de kas, bank- en giroafschriften, debiteuren- en crediteurenfacturen.
- Verzorgen van het uitgaande betalingsverkeer.
- Uitzoeken en specificeren van balans-, resultaten-rekeningen, en grootboekrekeningen.

2007 -2007 Medewerker Kas- en Debiteurenbeheer, Het Land van Ooit, Drunen
- Verwerken en controleren van de kasgegevens.
- Verzorgen van de debiteurenadministratie.

Medewerker Debiteurenbeheer, CZ-groep, Tilburg
- Uitzoeken van achterstanden van debiteuren.

2006 - 2007 Fiscaal Medewerker, Waterschap "De Dommel", Boxtel
- Afhandelen van verzoek- en bezwaarschriften van particulieren in het kader van de Wet
Verontreiniging Oppervlaktewater.
- Telefonisch te woord staan van de belastingplichtigen.
- Invoeren van betalingen.
- Muteren van de belastingbestanden voor de verontreinigingsheffing particulieren.

2006 - 2006 Medewerker Grootboekadministratie, CZ-groep, Tilburg
- Journaliseren, registreren en bewaken van betalingen en ontvangsten.

2005 - 2006 Fiscaal Medewerker, Waterschap "De Dommel", Boxtel
- Corrigeren van de uitval van de Was/Wordt-lijst.
- Afhandelen van verzoek- en bezwaarschriften van particulieren in het kader van de Wet
Verontreiniging Oppervlaktewater.
- Telefonisch te woord staan van de belastingplichtigen.
- Invoeren van adreswijzigingen en betalingen.
- Muteren van de belastingbestanden voor de verontreinigingsheffing particulieren.

2004 - 2005 Medewerker Belastingen, XCent, Roermond
- Bijhouden van belastingbestanden en werkzaamheden op het gebied van heffingen.
- Afhandelen van bezwaarschriften.

2004 - 2004 Medewerker Belastingen, DA&A, Sint-Oedenrode
- Afhandelen bezwaarschriften belastingen en beoordelen en verwerken kadastrale mutaties voor de WOZ.
- Telefonisch en aan de balie te woord staan van de belastingplichtigen.

2003 - 2003 Administratief Medewerker, HabiTask, Eindhoven
- Coderen en invoeren van de financiële gegevens.

2002 - 2002 Financiëel Administratief Medewerker, Wissenraet & Van Spaendonck, Tilburg
- Coderen en invoeren van de financiële gegevens uitvoeren van de contributieadministratie, factureren,
debiteurbeheer en assisteren van de administrateur.

Crediteurenadministrateur, Amphia Ziekenhuis, Breda
- Controleren en coderen van facturen, en bijhouden van de crediteurenadministratie.

Medewerker Gemeentebelastingen, Gemeente, Roosendaal
- Afhandelen van bezwaren tegen de WOZ-beschikking en OZB-aanslagen.
- Inboeken en afmelden van de bezwaarschiften in het computersysteem.
- Telefonisch en aan de balie te woord staan van de belastingplichtigen.

2001 - 2002 Medewerker Crediteurenadministratie, Woningstichting De Leyakkers, Rijen
- Verantwoording en invoeren van de fakturen.
- Verzorgen van het uitgaande betalingsverkeer.

2001 - 2001 Fiscaal Medewerker, Waterschap "De Dommel", Boxtel
- Corrigeren van de uitval van de STUF-WOZ.
- Telefonisch te woord staan van de belastingplichtigen.

2000 - 2001 Medewerker Crediteurenadministratie, Essent Energy Systems Zuid B.V., Valkenswaard
- Verantwoording en invoeren van de fakturen. Mede verzorgen van het uitgaande betalingsverkeer.
- Boeken van urenverantwoordingen.

2000 - 2000 Financiëel Administratief Medewerker, Alcoa Bouw Groep, Geldermalsen
- Codering van de facturen, maken van specificaties, uitzoeken grootboekrekeningen, archiefwerkzaamheden.

1999 - 2000 Financiëel Administratief Medewerker, Volvo Cars Nederland, Beesd
- Verwerken bank-, giro- en kastransacties, debiteurenfacturen.
- Uitzoeken en specificeren van balans- en resultatenrekeningen.

1999 - 1999 Administratief Medewerker Crediteurenadministratie, Kruiswerk Gezinszorg, Breda
- Verantwoording en invoeren van de fakturen.
- Verzorgen van het uitgaande betalingsverkeer.

1998 - 1999 Administratief Medewerker, Rob Heijkoop Trading B.V., Dordrecht
- Debiteurenadministratie, crediteurenadministratie,en archivering.

1991 - 1998 Administratief Medewerker Debiteuren, Gemeente, 's-Gravenhage
- Zorgdragen voor een goede verwerking van de werkorderadministratie, en facturatie.
- Voorraadadministratie en nacalculeren orders.
- Registratie en afhandeling van kostendeclaraties, en beheer kleine kas.

Administratief Medewerker, Gemeente, 's-Gravenhage
- Verwerken van en controle op de verwerking voor de orderadministratie (o.a. uren boeken).
- Verantwoording en invoeren van de fakturen, voorraadadministratie, nacalculeren orders.
- Beheer kleine kas en verzorgen managementrapportage.

1988 - 1991 Financiëel Medewerker B, Gemeentelijk Woningbedrijf, 's-Gravenhage
- Verantwoording van kas-werkzaamheden.
- Inboeken van de bank- en giroafschriften, kas, huurpenningen en huurverhogende zaken.
- Controle en aanpassen verbinding crediteurenpakket en onderhoudspakket.

Financiëel Medewerker A, Gemeentelijk Woningbedrijf, 's-Gravenhage
- Verantwoording en invoeren van de fakturen.
- Vervangen in het kader van de kas-, bank-, en giro-ontvangsten/-uitgaven.
- Controle en aanpassen verbinding crediteurenpakket en onderhoudspakket.

1986 - 1988 Administratief Medewerker Afdeling Personeelszaken, G.D.V.V., 's-Gravenhage
- Controle van de in te voeren personeelsgegevens.
- Bij fouten: herstellen; bij consequente fouten: bijsturen van de collega.
- Indien er verschillen waren tussen de personeels- en salarisadministratie (laten) corrigeren
van de fout.
- Op verzoek leveren van lijsten uit het personeels- of salarisadministratiesysteem.

1985 - 1986 Administratief Ambtenaar, Ministerie van Defensie, Tilburg
- Typewerkzaamheden.
- In afwezigheid SMA (Sergeant-Majoor Administrateur) geven van voorlichting aan de soldaten.

1985 - 1985 Administrateur, Jatifa B.V., Gilze
- Voeren van de financiële administratie (de salarisadministratie was uitbesteed).

Opleidingen

MAVO
MEAO (BE/BA-richting)

Meer over mij

Werkgebied

 • Goirle 100km
Talentcard®